نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

اعتراض هموطنان اهل سنت به تبعیض و نقض حقوق آنان در جمهوری اسلامی

WATCH LIVE: Education Sec. DeVos to speak on Title IX guidelines

WATCH LIVE: Education Sec. DeVos to speak on Title IX guidelines

تقدیمی به رهبر جمهوری اسلامی

تقدیمی به رهبر جمهوری اسلامی

علیرضا آوایی وزیر دادگستری روحانی را بهتر بشناسیم

علیرضا آوایی وزیر دادگستری روحانی را بهتر بشناسیم

تصویر؛ دو زن از اهالی روستای رشیالی را نشان می دهد که در حال تهیه ترخینه هستند. «ترخینه» خوراکی است که از شلغم، گندم پخته و خشک شده و دوغ غلیظ تشکیل شده است و برای به عمل آمدن، آن را حدود هفت روز در چاله ای سربسته قرار می دهند و سپس جلوی آفتاب خشک


کاروانسرای سنگی علی‌آباد مربوط به دوره سلجوقیان در شهرستان قمقم - کاروانسرای سنگی علی‌آباد مربوط به دوره سلجوقیان در شهرستان قم، بخش مرکزی، روستای علی‌آباد قرار دارد. عدم توجه به حفظ و نگهداری موجب تخریب این بنا شده است

تش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآباد

آتش سوزی در جنگلهای بلوط روستای کرآباد شهرستان سروآباد

 سنندج - آتش سوزی حدود 20هکتار از جنگلهای بلوط روستای کرآباد از توابع شهرستان سروآباد در استان کردستان که از ساعت 18 روز دوشنبه آغاز شده بود با تلاش اقشار مختلف مردم و نیروهای منابع طبیعی شهرستان