نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

ر تظاهرات بزرگ بعد از ظهر سه شنبه (اول ژوئن) در بیروت، در یک دست تظاهرکنندگان، پرچم لبنان، فلسطین، حزب الله، جنبش امل یا دیگر گروه های سیاسی لبنان بود و در دست دیگر، پرچم ترکیه. نکته جالب در تظاهرات لبنان همه جا سراسر پوشیده از پرچم های ترکیه و تصاویر نخست وزیر ترکیه بود و ردی و نشانی از پرچم جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد . کشوری که مردم آن سالهاست به عناوین مختلف چوب حمایت از فلسطین, غزه و لبنان را میخورند. مردمی که در زندگی روزمره, در سیاست, در اقتصاد , فرهنگ و با زندان و شکنجه تاوان این حمایت را همه روزه میپردازند.

[عكس ها و گزارش تصويري.] - جمعه 14 خرداد 1389


جاي پرچم جمهوري اسلامي خالي

تظاهرات مردم لبنان

در تظاهرات بزرگ بعد از ظهر سه شنبه (اول ژوئن) در بيروت، در يك دست تظاهركنندگان، پرچم لبنان، فلسطين، حزب الله، جنبش امل يا ديگر گروه هاي سياسي لبنان بود و در دست ديگر، پرچم تركيه.

تظاهرات مردم لبنان

تظاهرات مردم لبنان

در كنار پوسترهاي ياسر عرفات و جمال عبدالناصر، تصوير رجب طيب اردوغان خودنمايي مي كرد، پيراهن هاي تيم ملي فوتبال تركيه بر تن جوان ها بود و فضا آكنده از شعار تركيه، تركيه.

تظاهرات مردم لبنان

از يك روز پيش از تظاهرات و پس از آن، كاروان هاي موتورسوار هواداران حزب الله و جنبش امل با پرچم تركيه در خيابان هاي شهر حركت مي كردند.

اما از پرچم ايران، پر سر و صداترين حامي فلسطينيان، خبري نبود.

تظاهرات مردم لبنان

هواداران حزب الله و جنبش امل، كه اقتدارشان را در لبنان در گروي حمايت ايران دارند، و در اين تظاهرات هم بيش از همه به چشم مي خوردند، پرچم تركيه را در كنار پرچم خود گذاشته بودند، نه پرچم ايران.

تظاهرات مردم لبنان

روزنامه السفير، كه نزديك به حزب الله است، تيترش بود: تركيه براي عربيت فلسطين، با خون خود پيروزي را رقم زد.

تظاهرات مردم لبنان

اين موفقيت، اكنون به پاي تركيه نوشته شده و تركيه را قهرمان و محبوب قلوب اعراب كرده است.

اين در حالي است كه هزينه اي كه ترك ها تاكنون براي فلسطينيان داده اند، در مقابل بيش از سي سال گشاده دستي ايران، بسيار ناچيز است.

تظاهرات مردم لبنان

تظاهرات مردم لبنان

حزب الله، متحد اصلي ايران، علناً مي گويد كه كه به "مقاومت اسلامي" در غزه كمك نظامي مي كند.

بدون پشتيباني مستقيم و غيرمستقيم، بعيد بود كه حكومت حماس بر غزه بتواند دوام بياورد.

تظاهرات مردم لبنان

اگر تظاهركنندگان چندصد متري بيشتر راه مي پيمودند، به تنديس يادبود "شهدايي" مي رسيدند كه ترك ها همين نود و اندي سال پيش در كنار بندرگاه بيروت به دار آويختند.

تظاهرات مردم لبنان

دختران و زنان و جوانان لبناني پيراهن تيم ملي فوتبال تركيه را به تن كرده بودند!.

تظاهرات مردم لبنان

تظاهرات مردم لبنان

هزينه اي كه ترك ها تاكنون براي فلسطينيان داده اند، در مقابل بيش از سي سال گشاده دستي ايران، بسيار ناچيز است.

تظاهرات مردم لبنان

حكومت حماس بر باريكه غزه، كه حصار اساساً براي از پا در آوردن آن برپا شد، مهم ترين پشتيبانش ايران است؛ ايراني كه اگرچه خود را تنها حامي معنوي و فراهم آورنده كمكهاي انساندوستانه براي فلسطينيان معرفي مي كند اما به عنوان پشتيبان اصلي مالي و تسليحاتي حماس شناخته شده است.

تظاهرات مردم لبنان

از حجم و ارزش مالي كمك هاي ايران به حماس آماري رسمي و اعلام شده در دست نيست، اما ميزان اين كمكها به اندازه اي بوده كه شعار "نه غزه، نه لبنان" را به گوش حكومت ايران برساند.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

اين شعار صرفاً اعتراض به كمكهاي سخاوتمندانه ايران به متحدان فلسطيني و لبناني اش، آن هم در شرايطي كه خودش در تحريم و تنگناي اقتصادي به سر مي برد نيست، بلكه از اعتراض به هزينه سنگين سياست هاي دولت ايران در قبال موضوع فلسطين نيز حكايت مي كند و انزوايي كه اين سياست ها براي كشور به همراه آورده است.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

دولتهاي عرب هم بيش از آنكه شكرگزار باشند كه در نزاع ديرينه شان با اسرائيل، ايران هم زور بازوي خود را روي نيروي آنها گذاشته و به خط اول حمله پيوسته، اتهام توسعه طلبي در سرزمين هاي عربي و چوب لاي چرخ صلح گذاشتن را عليه ايران مطرح مي كنند.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

در موضعگيري هاي تند و شعار عليه اسرائيل، اين محمود احمدي نژاد است كه شهرت جهاني دارد اما آنكه عرب ها قهرمانش مي دانند، رجب طيب اردوغان است.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

گرچه آقاي احمدي نژاد به دليل بيانات تند ضداسرائيلي و ضدآمريكايي اش ميان بخش بزرگي از توده هاي جهان عرب محبوب است، اما عرب ها براي آقاي اردوغان بيشتر هورا كشيده و فرياد "شكراً شكراً" سر داده اند، آن هم در حالي كه او هيچگاه خواستار ريشه كن كردن حكومت اسرائيل نشده و اگر ماجراي حمله به كشتيهايش پيش نمي آمد، قرار بود بزودي با اسرائيل رزمايش مشترك نظامي برگزار كند.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

در تصوير دو تن از هواداران حزب الله را مي بينيد كه در حال نصب پرچم حزب الله لبنان و پرچم تركيه در مسير راهپيمايي هستند.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

از وقتي رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، سياست نگاه به خاورميانه و دوستي با اعراب را آغاز كرده، بازرگانان و پيمانكاران ترك هر روز پاي قرارداد سودآور تازه اي را در كشورهاي عربي امضا مي كنند و در كشوري همچون سوريه كه سالهاست چرخ اقتصادش با پول زائران ايراني و نفت رايگان ايران چرخيده، اول شهروندان تركيه بودند كه بدون رواديد شدند و سپس، ايرانيان.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

با وجود نقشي كه ايران در پايان دادن به اشغال جنوب لبنان ايفا كرد و با اينكه هر گوشه اين كشور را نشانه هاي كمك ايران به بازسازيهاي جنگ پركرده، كالاهاي ايراني در برابر كالاهاي تركيه در بازار لبنان تقريباٌ به چشم نمي آيند، به همان اندازه كه كمكهاي تركيه به لبنان هم در مقابل كمكهاي ايران تقريباً به چشم نمي آيد.

با آنكه وزير امور خارجه لبنان هميشه از ميان متحدان ايران در جنبش امل انتخاب مي شود، اما ميز هيئت لبنان هنگام سخنراني محمود احمدي نژاد در سازمان ملل خالي بود.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

اگر تظاهركنندگان چندصد متري بيشتر راه مي پيمودند، به تنديس يادبود "شهدايي" مي رسيدند كه ترك ها همين نود و اندي سال پيش در كنار بندرگاه بيروت به دار آويختند.

تظاهرات مردم و حزب الله لبنان

در راهپيمايي بعدازظهر سه شنبه، پرچم هاي زرد و سبز حزب الله و جنبش امل زير سايه سرخ پرچم تركيه بودند و هم پرچم هاي آبي و سرخ مخالفانشان، پرچم تركيه هم در دست شيعه بود و هم در دست سني و دروزي.

نویسنده و صلح دوست اسرائیلی : این یک لکه ننگ بر تاریخ کشور من است


مطالب ترجمه شده
June 03, 2010

یونگه ولت آلمان ، سوم ژوئن،ترجمه نادر هدایت

مصاحبه با شولآمیت آلونی هشتاد ویکساله نویسنده زن ، و ا ز موسسین گروه پیس ناو و برنده جایزه اسرائیل و وزیر فرهنگ وتربیت سابق اسرائیل واز سال هزار ونهصد شصت وپنج تا تا هزار نه صد ونود وشش در کنیسه نماینده بوده است :

س-چگونه این این حمله نیروهای ویژه نظامی اسرائیل علیه کشتی غزه آزاد را قضاوت میکنید؟

برای آنچه که اتفاق افتاده است تنها یک کلام وجود دارد :کشتار . بعنوان یک اسرائیلی من علیه این عملیات خونین شورش میکنم که برای آن هیچگونه توجیهی نمیتواند وجود د اشته باشد.آنچه اتفاق افتاده است در نتیجه تسلط کمپین تبلیغاتی است که توسط کسانی ارگانیزه شده است که بر اسرائیل حکومت میکنند. کسانی که این دستور را داده اند که حرکت کشتی غزه آزاد را به هرشکل متوقف کنند واجازه شلیک به سربازان ما را داده اند . وبهمین دلیل بایستی که از طرف دادگاهای بین المللی تحت تعقیب قرار گیرند.

س-اسرائیل مدعی است که در این کشتی سلاح کشف کرده است . این را باور دارید؟

این کشتی ها هیچ سلاحی را حمل نمیکردند، بلکه کمکهای کالایی برای مردمی که سالهاست تحت مجازات همگانی قرار گرفته اند آنچه که برضد نرم حقوق بشر و قوانین بین المللی است، حمل میکرده است. با این کشتار کشور من برای انچه که من برایش مبارزه کرده بودم ، طرف زشت خود را نشان داد .طرف تکبر ، و یک خشونت غیر قابل اندازه. این یک لکه خونینی است که باقی خواهد ماند.برای اینکه این را از بین ببریم تنها محکومیت بین المللی کافی نیست .این لازم است که از طرف جامعه اسرائیلی خود اعتراضات بلند شود.نیاز به یک شورش اخلاقی علیه کسانی است که تنها یک عملیات سو قصد علیه صلح در خاورمیانه انجام میدهند ، بلکه بنیاد دمکراسی مارا نابود میکنند. زیرا یک کشور ، که چنین کشتاری را توجیه میکند، یک کشور ی است که خودرا به یک عقوبت نحس محکوم میکند.

س-نخست وزیر نتانیاهو ووزیر دفاع اهود باراک مدعی اند که هدف سازمان دهندگان کشتی همبستگی کمک ا نسانی به غزه نبوده است بلکه «مبارزه طلبی هدف دار» علیه اسرائیل را ا نجام داده اند.

این کلمات بی شرمانه کسانی است که سعی میکنند که از چیزی دفاع کنند که قابل دفاع نیست. چنین رفتاری تنها باعث بالا رفتن خشم و عصبانیت در سطح جهان علیه این کشتار انجام شده میشود. هیچ چیز نمیتواند این واقعیت را توجیه کند که پل یک کشتی به صحنه جنگ تبدیل شده است . کسی که چنین دستور ی را داده است و کسی که شیطان سازی را علیه پاسیفیستها را از قبل شروع کرده است، میخواسته است درسی بدهد. اما نتیجه در مقابل چشمان اکنون قرا ردارد .خون ریخته شده یک لکه ننگ پاک نشدنی در تاریخ کشور من است.

س-در ترکیه یک خشم قابل فهم در حال ترکیدن است؟

نه تنها در ترکیه . این قصابی نفرت از اسرائیل را افزایش خواهد دارد ، بنیادگرایان را قویتر کند و نیروهایی را در دنیای عرب و فلسطین تضعیف کند ، که هنوز به دیالوگ اعتقاد دارند وبرای یک صلح عادلانه و مساوی مبارزه میکنند. اما جناح عقابها در اسرائیل امروز حاکم هستند و هرکاری انجام میدهند تا هر دیالوگی را خفه کنند. و این حمام خون در این جهت بوده است.

س-با این عملیات مساله بایکوت و محاصره غزه دوباره در مقابل چشمان قرار گرفته است.آیا اسرائیل با محاصره غزه به هدف خود نزدیک ترشده است که حماس را تضعیف کند؟

نه ! این محاصره همانقدر کم باعث تضعیف حماس شده است که مثل کشتن رهبر آنها. این تنها رنج مردم را افزایش داده است و غز ه را به یک زندان بزرگ در زیر اسمان مبدل کرده است .کسی که به کشتی ها حمله میکند ، یک ملتی را سرکوب میکند و سیاست کلنیالیسم را در منطقه اشغالی فلسطینی ادامه میدهد ، تنها این توهم را دنبال میکند که امنیت اسرائیل با خشونت سلاح میتواند بدست آید. اما این یک توهم است که همیشه میتواند به رسوایی ختم شود، اگر جهان در مقابل آن بطور قاطع اعتراض نکند. برای این بایستی که بخشی از اسرائیلیها که میخواهند همدست این جنایت نباشند به این اعتراضات بپیوندند.

س-جامعه عرب در اسرائیل هم اکنون به خیابانها میروند..

بله ، و در این جا ما سخن ا ز یک میلیون اسرائیلی میکنیم که راسیست آویگادر لیبرمن وزیر امورخارجه اسرایئل را بعنوان «ننگ»نگه میکنند،که اگر میتوانست منطقه در اشغال شده با خشونت مردمش را بیرون میراند. و امروز کسانی مانند او آینده اسرائیل و صلح را در دست دارند. این یک سناریوی وحشت انگیز ناب است.

فراخوان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت کیانوش آسا


image
دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت قصد دارند تا روز سه شنبه 11 خرداد مراسمی گسترده برای اوّلین سالگرد شهادت مهندس کیانوش آسا (دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و از شهدای جنبش سبز ایران) برگزار کنند.

به گزارش دانشجونیوز، این مراسم، روز سه شنبه 11 خرداد ماه ساعت 12 ظهر از روبروی دانشکده ی مهندسی شیمی (دانشکده ی محلّ تحصیل شهید آسا) شروع خواهد شد و دانشجویان سبز با سر دادن شعار و راهپیمایی، مراسم را در پارک شهید آسا خاتمه خواهند داد. (پارک شهید آسا نام مکانی است بین سلف پسران و سلف اساتید دانشگاه علم و صنعت، که پارسال در مراسم عزاداری دانشجویان سبز برای کیانوش آسا به نام ایشان نام گذاری شد)

بر این اساس دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت قصد دارند 2 هفته زودتر از سالروز شهادت کیانوش آسا (25 خرداد) به استقبال این روز رفته و در مراسمی مسالمت آمیز و باشکوه یاد و خاطر این شهید راه آزادی را گرامی بدارند.

لازم به یادآوری است کیانوش آسا متولد 29 اسفند سال 1362 دانشجوی فعّال و برجسته کارشناسی مهندسی شیمی گرایش گاز و پتروشیمی دانشگاه رازی کرمانشاه (ورودی 83-82) و نخبه علمی در دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی و شبیه سازی فرایند های نفت و پتروشیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران (ورودی 87-86) - ترم آخر - بود.

کیانوش آسا در روز 23 خرداد برای انجام امور مربوط به پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود از کرمانشاه (زادگاهش) به دانشگاه علم و صنعت ایران برمی گردد و در روز 25 خرداد یعنی 3 روز بعد از انتخابات در تجمع میلیونی انقلاب تا آزادی در اعتراض به کودتای انتخاباتی حضور پیدا می کند. در پی 9 روز جستجوی مداوم گروهی و شبانه روزی ناباورانه روز سوم تیر جسد او توسّط خانواده اش در پزشکی قانونی تهران با دهانی پر از خون ناشی از اصابت گلوله ها شناسایی می شود.

پیکر پاک وی در روز هفتم تیر ماه در در قطعه 58 پلاک 12 باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد که عکس ضمیمه شده نیز از مزار پاک وی است که هفته ی گذشته توسّط یکی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت گرفته شده و برای ما ارسال شده است

پدر فرهاد وکیلی در گذشتi پدر فرهاد وکیلی در گذشت

knanews : صبح روز گذشته چهار شنبه ، محمد سعید وکیلی، پدر فرهاد وکیلی،يكي از چهار كورد اعدامي

صبح روز گذشته چهار شنبه ، محمد سعید وکیلی، پدر فرهاد وکیلی،يكي از چهار كورد اعدامي ،فوت کرد و پیکر وی درروستای قصریان به خاك سپرده شد.

محمد سعید وکیلی، پس از شنیدن خبر اعدام پسرش درتاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ دچار شک شده بود و تا آخرین لحظات زندگیش، در انتظار دیدن پیکر فرزندش بود.

خانواده ی فرهاد وکیلی تاکنون چندین بار با هدف تحویل گرفتن پیکر پسرشان به مقامات و ارگان های مربوطه در تهران مراجعه کرده اند، ولی تاکنون هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند.

آخرین گفته ی محمد سعید وکیلیپدر شهيد فرهاد وكيلي چنین بوده است: امیدوارم که مردم، فرزندم فرهاد را فراموش نکنند و به راهش ادامه دهند.