نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

منطقه قلعه چاي آذربايجان شرقيکنکاش در گستره تاریخ و سیاست

http://www.iran-archive.com/gunagun/kankaash/kankaash.html

تازه‌ها
فاشیسم، کابوس یا واقعیت، شماره 3، راه کارگر
کنکاش در گستره تاریخ و سیاست
ملخ‌ها، بهروز دهقانی
از مقالات صمد بهرنگی
از مقالات خسرو گلسرخی
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
طرحی نو، نشریه شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
بیانیه به مناسبت هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
شعری از سعید سلظانپور با صدای چریک فدایی خلق عباس جمشیدی رودباری
خلق کرد و خودمختاری، سازمان وحدت کمونیستی
نقدی بر نظرات سازمان پیکار، سازمان وحدت کمونیستی
جهان شماره 27، نشریه دانشجویان هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در خارج از کشور
جهان، نشریه هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اقلیت در خارج از کشور
آهنگر، دور اول، شماره‌های 1، 2، 3 و 4
ایل گون، نشریه مستقل ترکمن
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی
تعرض به تاریخمجله آرش
تحریف و وارونه‌سازی رویدادها، قربانعلی عبدارحیم‌پور(مجید)
پرده‌ای دیگر از چشم‌بندی‌های سربازان گمنام امام زمان، محمدرضا شالگونی
کتاب چریکهای فدایی خلق، سند محکومیت استبداد، هایده مغیثی
موتور کوچکی که موتور بزرگ را به حرکت درآورد، خسرو پارسا


کنکاش در گستره تاریخ و سیاست
8
3

4
2
1
دفتر 5
4
3
2
1
دفتر 7
4
3
2
1
دفتر