نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۲۳, سه‌شنبه

اندر مصایب حرفه‌ی دشوارِ آینه‌ی حقیقت‌نما بودن

عکس ‏‎Mana Neyestani  Fan Page‎‏

اگر می خواهید بدانید آتش به اختیار واقعا چیست، این ویدیو را تا آخر ت...

Global Peace Index: Where Do We Rank...And Why?

تبليغات وفريبکاری قدرت نرمِ زيربنای هرقدرت سربکوبگراست

Boris Le Lay contre-attaque