نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

سه زندانی رجای شهر جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند

سه زندانی رجای شهر جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند
 
ﺳﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ اعدام ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ، ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻼﺣﺴﻨﯽ، ﺍﮐﺒﺮ و ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ سه زندانی محکوم به اعدام هستند که امروز دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه 1393 جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی رجایی شهر منتقل شدند.
اتهام این سه زندانی، قتل عمد عنوان شده و حکم صادره آنها اعدام است.
سید فرهاد ملاحسنی و اکبر از سالن 11 بند 4 و داوود صحرایی از بند 6 زندان رجایی شهر به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.
یکی از هم‌بندی‌های این زندانیان به خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان گفت: "ﺳﯿﺪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﻼﺣﺴﻨﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﻘﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﻮﺩ ﻭ قاعدتا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﺪ."
وی همچنین افزود: سید فرهاد ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ است."

گفتنی است ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﺟﺮﺍ شود.