نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

رژيم متلاشی شده ،تظاهر به انسجام و وحدت و قدرت

کشته شدن بهنود رمضانی قرا دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در “چهارشنبه سوری

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۸۹, ساعت ۱۴:۱۶
 
بهنود رمضانی قرا دانشجوی ورودی ۸۹ رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی که متولد سال ۱۳۷۱ در بابل بود، در “چهارشنبه سوری” در شهر تهران جان خود را از دست داد. در مورد نحوه کشته شدن این دانشجو گزارشهای مختلفی وجود دارد. به گزارش دانشجو نیوز، یکی از این گزارش ها به نقل از یک شاهد عینی به شرح زیر است:
“حدود ساعت ده شب به وقت تهران وقتی که جوان ها به خانه هایشان بر میگشتند، موتورهای بسیجی بهشون حمله کردند و با شوکر جوان ها رو میزدند و چون توی جیب های بهنود نارنجک های دست ساز بود، همه نارنجک ها ترکید و بدنش تیکه تیکه شد، شاید این فجیع ترین صحنه ای بود که در زندگی دیده باشم.” این شاهد در ادامه می گوید که غیر از وی چندین شاهد عینی دیگر هم آنجا بوده اند و با صدای جیغ و فریاد بقیه مردم را خبر کردند. وی می افزاید: “دوتا از بسیجی ها موتور هاشونو گذاشتند و با چند تا موتور دیگه که همراهشون بودن فرار کردند بعد از ده دقیقه آمبولانس آمد و بهنود را برد و دوستانش با ماشین های شخصی خودشون دنبالش رفتند , بعد از ۳۰ دقیقه در تماس تلفنی با بیمارستان الغدیر گفتند که حالش وخیم است و شرایط خوبی ندارد.”
این شاهد در ادامه گفته است که صبح روز بعد “وقتی از هر کسی در محل سوال میکردم همه میگفتد که ما از بهنود خبری نداریم…” وی سپس می گوید که در اثر جستجو های انجام داده متوجه شده است که بهنود رمضانی قرا فوت کرده است.
برخی دیگر از گزارشها در باره بهنود رمضانی حاکی از اثبات ضربات باتوم و پاره شدن طحال است این درحالی است که گزارش پزشکی قانونی مرگ بر اثر “صدمات متعدد ناشی از اثبات جسم سخت” اعلام شده است.
روز ۲۶ اسفند خانواده بهنود پیکر بی جان وی را از پزشک قانونی تحویل گرفته و به سوی روستای “قراخیل” از توابع شهرستان قائمشهر جهت تشییع و دفن حرکت کردند. در روز ۲۷ اسفند نیز این جوان در روستای یاد شده به خاک سپرده شد.

تجاوزامپرياليستی به ليبی را قويا محکوم ميکنيم.حزب کارايران(توفان)همانطور که حزب ما دربيانيه يازده اسفند ماه خود حوادث ليبی و توطئه امپرياليستها عليه خلق ليبی را پيش بينی کرده بود، سرانجام شورای امنيت سازمان ملل پنج‌شنبه (۱۷ مارس / ۲۶ اسفند) با طرح تحريم هوايی ليبي، اجازه تجاوز و بمباران هوايی به اين کشوردرقالب فريبکارانه جلوگيری از کشتار مردم توسط جنگنده‌های معمر قذافی را صادر کرد. مصوبه شورای امنيت که توسط لبنان، فرانسه، بريتانيا و آمريکا به شورای امنيت ارائه شده بود، با ۱۰ رای مثبت به تصويب رسيد در حاليکه روسيه و چين از حق وتو در مورد آن استفاده نکرده و در کنار آلمان، برزيل و هند به اين طرح رای ممتنع دادند. درپی اين مصوبه شورای امنيت، امروز جنگنده های فرانسه بر فراز ليبی به پروازدرآمدند ورسما حريم هوائی ليبی را نقض و مناطقی درشهر بنغازی را بمباران کردند. آمريکا، کانادا ، دانمارک ، بريتانيا و چند دولت دست نشانده عربی نيز اعلام کرده اند که در عمليات "دفاع از مردم ليبی" در برابر نيروهای سرهنگ قذافی شرکت می کنند.
امپرياليستها به بمباران هواپيماهای ليبی برای سرکوب مردم اشاره می کنند و می خواهند به بهانه دلسوزی برای مردم فضای ليبی را برای پرواز هواپيماهای قذافی به گفته آنها ببندند. معنی اين امر ازديدگاه نظامی اين است که هواپيماهای آواکس بر فراز خاک ليبی به پرواز در آيند. ماهواره های جنگی بکار افتند و کشتيهای جنگی با آتشبارهای ضد هوائی و موشک در بنادر ليبی پهلو بگيرند و هواپيماهای ليبی را مورد هدف قرار دهند. اين به معنی شرکت مستقيم ناتو در جنگ است و بر ضد کشوری به کار می رود که به هيچ کشور عضو ناتو تجاوزی نکرده و خطری از جانب وی برای تجاوز به اعضاء ناتو وجود ندارد. اين امر طبيعتا يک تجاوز و جنگ است که زمينه را برای همه تجاوزات بعدی در سراسر جهان آماده می کند. اين جنگ سرمشقی برای تجاوز به حق حاکميت ملی و تماميت ارضی همه کشورهای غير متعهد جهان است. اين جنگ برپا داشتن جنگ جديدی مانند جنگ در افغانستان و ايجاد عراق ديگری در جهان است. اين جنگ همان جنگی است که برای ايران تدارک ديده بودند و با شکست روبرو شد و حال در شرايط جديد جهانی می خواهند آنرا باب ميل مردم کرده و افکار عمومی را فريب دهند. رياکاری آنها در اين است که صدها هزار نفر را می کشند، کشوری را اشغال می کنند و منابع طبيعی اش را غارت می نمايند و به کشتار قومی دست می زنند و آن را تحت نام حمايت از حقوق بشر انجام می دهند.

امپرياليستها می خواهند نفت ليبی را در دست داشته باشند که بتواند "آزادانه" به سمت اروپا با بهای نازل و بدون کنترل جريان پيدا کند. آنها بيک ليبی مستقل و انقلابی نيازی ندارند. آنها نمی خواهند که ليبی به پايگاهی برای نيروهای انقلابی بدل شود و در شمال آفريقا به مانع بزرگ تامين منافع امپرياليستها بدل گردد. امپرياليستها می خواهند با اشغال ليبی رژيم موافق خود را بر سر کار آورند و مانع شوند از درون جنبش انقلابی مردم يک رژيم مردمی بر سر کار آيد. آنها با اين تجاوز وقيحانه می خواهند شرايط ذهنی تجاوز به ديگر کشورهای عربی که درتب انقلاب می سوزند را فراهم آورند وکنترل اوضاع را دردست گيرند.

حزب ما تجاوز نظامی به خاک ليبی توسط امپرياليستها را قويا محکوم می کند و آنرا خنجری بر پشت مبارزات استقلال طلبانه و دموکراتيک مردم ليبی می داند. مبارزه ای که در ليبی در جريان است يک امر داخلی است و اين مردم ليبی هستند که بايد به عمر سلطنت دربار قذافی پايان دهند. سناريوی بمباران ليبی ادامه سياستهای تجاوکارانه امپرياليستها ودر راس آن امپرياليست جنايتکارآمريکا عليه خلقهای افغانستان، عراق، فلسطين و بحرين است... وهدفی جز استقرار رژيمهای سرسپرده و نوکرصفت و غارت منابع ملی اين ممالک ندارند.
بر تمامی نيروهای ترقی خواه و ضد تجاوز واشغال است که بطور روشن وشفاف تجاوز نظامی به ليبی را محکوم کنند. اين تجاوز جز کشتار وويرانی وسرانجام استقرار يک رژيم دست نشانده و مرتجع حاصل ديگری ندارد، همانطور که درعراق وافغانستان نداشته است.
هر نيروی دمکرات و مدافع حقوق بشر بايد از مبارزه مردم ليبی حمايت کند و نه از اشغال ليبی.

دست امپرياليستها از ليبی کوتاه باد!
تجاوز نظامی به ليبی را قويا محکوم ميکنيم
پيروز باد نبرد خلقهای عرب عليه ارتجاع، صهيونيسم و امپرياليسم و عمال داخليشان!
حزب کارايران(توفان)
28 اسفند ماه 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org