نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه


- لاهیجان - « سراش » و « فیدره » روستاهایی کوهستانی از توابع دهستان لیل بخش مرکزی لاهیجان هستند شهرلاهیجان قرارگرفته و شغل اصلی مردم این روستای کشاورزی و دامداری است.روستای محروم گاگلی در 70 کیلومتری شهر بجنورد در خراسان شمالی قرار دارد .