نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ مهر ۱۶, چهارشنبه

تصاویر حواشی حضور روحانی در دانشگاه15مهر-93

بدون شک حضور روحانی در دانشگاه تهران برنامه ریزی شده ومرتبط به پیگیری اهداف خاص بوده است که درکاکل آن بپیشبرد مذاکرات توافق هسته ای است که منتقدان دولت بشدت با آن مخالفت می کنند. برای همین روحانی وهیأت مذاکره کننده ی هسته ای دولت وی نیازشدیدبه حمایت دانشجویان مقابل منتقدان دولت ومخالفان مذاکرات توافق هسته ای دارند .همچنین با تأخیرچند ماهه از برکناری وزیرعلوم انتقاد از استیضاح کنندگان کند.
 بهرجال پیرامون حضور روحانی در دانشگاه تهران گزارش شده  نکته جالب توجه  عدم سخنرانی تشکل‌های دانشجویی در این مراسم بود که  برای توجیه نیلی احمدآبادی دلیل آن را کمبود وقت دانسته است.  همینطور روحانی بدون آنکه بگویدچرا فرصت به دانشجویان برای پرسش یا سخنرانی داده نشد اما از نبود تشکل‌های دانشجویی در این مراسم ابراز تاسف کرد .درصورتیکه گفته می شود حراست نسخنه سخنرانی دانشجویی که قرار بود سخنرانی کند .قبل از سخنرانی از وی می گیرد!
برای همین در مراسم سخنرانی روحانی عده‌ای ازدانشجویان پلاکارد‌هایی در دست داشتندکه دارای شعارهای خاص وجهت دار  بود که شامل دانشجویان حامی دولت ومنتقدانش می شد. اما عناوین شعارهای نوشته شده روی پلاکاردها چنین بوده است "آقای رییس جمهور! مانگران تحریم های زمینی نیستیم! نگران تحریم های آسمانی هستیم! "یعنی اینکه روحانی باید از سانسور و فیلتر و مطبوعات و برنامه های هنری  دفاع و از برنامه هسته ای و تحریم ها هم حمایت نماید. یا شعارهای دیگر پلاکارد ها خطاب به روحانی چنین بود  "آقای رییس جمهور دانشگاه رااز دست ندهید" " نگاه امنیتی را از دانشگاه بر دارید"  "خواست ما اجرای بی تنازل قانون اساسی  است " البته  این شعارخطاب به خامنه ای  بوده است  تاکه با نامه های حکومت قانون شکنی نکند.
بالاخره  اینکه روی پلاکاردهای دیگر در دست دانشجویان دختر وپسر این شعارها نوشته شده بود  " دانشگاه پادگان نیست "  که ضلع  سوم شعار مثلثی دانشگاه گورستانی – پادگانی –حوزوی دوران احمدی نژاد است  . مکمل  این شعار خطاب به روحانی  پیام داده  شد   "منتظر تحقق وعده‌هایت هستیم" و " روزنامه‌نگار سیاسی نداریم؟! "  چون با اینان همچون مجرمان وخلافکاران اجتماعی رفتار می شود.  .
عجیب است با وجود اینکه حضور روحانی در دانشگاه تهران درراستای اهداف خاص بود که بی ربط به برکناری وزیر علومش ومعرفی وزیر جدید علوم نمی باشد و گفته شد که  وی و دولتش نیاز شدید به حمایت دانشجویان دارد .ولی روحانی همسو باخامنه ای ومنتقدان دولت گفت دانشگاه باشگاه سیاسی نیست . یعنی دانشگاهی که بیش از 60 سال سابقه ی مبارزات آزادیخواهانه ضد ارتجاعی - استعماری دارد باید فعالیت سیاسی نکند ودربست مطیع  نیروهای امنیتی و حراست و  اوامر رهبر و ارگان های سرکوبگر از جمله سازمان اطلاعات و امنیت سپاه و دانشجویان  بسیجی وابسته به پاسدارات باشند !‌
هیچ نظری موجود نیست: