نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه


نام بلوچستان در ایران، با فقر، ظلم مضاعف، نابرابری، ستم ملی و کشتار مردم عادی از سوی ماموران رژیم ایران، عجین شده است، اما این تمامی قصه این دیار محنت کشیده نیست، در این دیار مبارزه هرچند اندک و طاقت فرسا اما باز وجود دارد، مبارزه با بی عدالتی و ظلم ملی و مذهبی، امروزه در خوان هر بلوچ و حتی در میان گهواره های بلوچستان نیز می جوشد. جهت واکاوی مشکلات و مسائل مبتلا به بلوچستان، مصاحبه ای با مرجان جهانگیری، فعال سیاسی بلوچ ترتیب داده ایم که در ذیل می خواند

هیچ نظری موجود نیست: