نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

​نبرد مسلحانه میان مردم و نیروهای گارد شاهنشاهی و نیروی هوایی که از 21 بهمن ماه 57 در تهران و شهرستان ها آغاز شده بود، روز 22 بهمن به نتیجه رسید. روزنامه «اطلاعات» از این اتفاق با عبارت «رژیم متلاشی شد» خبر داد و در صفحه اول آن آمد: «دیروز ملت کاخ 57 سال ظلم را ویران کرد».
به نوشته این روزنامه، «سنگرهای فروریخته» عبارت بودند از رژیم شاهنشاهی، نخست وزیری، شورای سلطنت، مجلس شورا و سنا، پادگان های «ضد خلق»، ژاندارمری و شهربانی و نیز رادیو تلویزیون نظامی.
روزنامه اطلاعات هم چنین از کشته شدن سپهبد «عبدالعلی بدره ای»، فرمانده نیروی زمینی در ارتش شاهنشاهی ایران و فرمانده «گارد جاویدان» و هم‌چنین سپهبد «محمود جعفریان»، مدیرعامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و قائم مقام حزب «رستاخیز»خبر داد که همراه با 11 تن دیگر در زندان قصر تهران اعدام شدند.

هیچ نظری موجود نیست: