نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

از شهر 12 میلیونی تهران حتی 100 هزار نفر هم در تظاهرات 22 بهمن شرکت نکردند

هیچ نظری موجود نیست: