نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

سکته قلبی داوود احمدی نژاد

داوود احمدی نژاد در حال حاضر در بخش ICU تحت مراقبت های ویژه  می باشد .
سکته قلبی داوود احمدی نژاد
وضعیت نامساعد داوود احمدی نژاد بعد از سکته قلبی خبر می دهند .
وضعیت نامساعد داوود احمدی نژاد بعد از سکته قلبی + عکس


داوود احمدی نژاد
وضعیت نامساعد داوود احمدی نژاد بعد از سکته قلبی

هیچ نظری موجود نیست: