نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

آقای حسن روحانی در رابطه با فاجعه ی پلاسکو تسلیت گفته است.
 سوال من اینست که:
آقای روحانی رییس جمهور! بنا به گفته ی مقامات ارشد نظامی تمام زیر زمین شهر تهران بصورت پازل بندی پر از موشک و مواد منفجره است. اگر دور از جان همه ی مردم چنانچه دور بادا.. دور بادا.. اگر زلزله یا حادثه ای شبیه پلاسکو در سطح بزرگتر پیش آید، آیا کل مردم تهران نابود نمی شوند؟
تسلیت گفتن چه فایده دارد وقتی پول همین ملت و پولهای مالیات همین آتشنشان های فداکار و از جان گذشته را صرف مخارجی می کنید که همه بر ضد خود ملت ایران هستند!؟ از خرید باتوم و شوکر و ماشین های آبپاش گرفته تا دستگاه های پارازیت انداز و شنود... از خرید آشغالها و بنجل های چین گرفته تا سلاح جنگی از روسیه. از هواپیماهای زوار در رفته و تاریخ مصرف گذشته ی فرانسه گرفته تا..... بقیه اش را خودتان بهتر می دانید جناب رییس جمهور!
این تسلیت گفتن های شما در مرگ مردم بیشتر باعث خشم آدم می شود تا تسلا!
ایران و ما مردم 38 سال است که داریم همینگونه مثل فاجعه ی پلاسکو بتدریج فرو می ریزیم و محو و نابود میشویم آنهم فقط بخاطر سیاست های شما همگی در این حکومت.
حادثه ی پلاسکو نمایی و ماکتی بود از 38 سال که بر ایران و ایرانی گذشت.
تسلیت گفتن شما چه دردی از دردهای ما دوا کرده و می کند!؟؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: