نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

عکسبرداری مردم از حادثه تلخ

آتش نشانان و نیروهای ویژه با اینکه طی خبرهای متعدد اعلام کردند از تجمع اطراف محل حادثه خوداری کنید اما هماکان مردم با بی توجهی در حال تماشا و فیلمبرداری از لحظات تلخ فرو ریختن ساختمان پلاسکو هستند .
عکسبرداری مردم از حادثه تلخ
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
پوستر جالب از آتش نشانان فداکار
تاسف از این همه ……..
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
تاسف از این همه ……..
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
لحظات دردناک از فیلمبرداری و بی توجهی مردم به اتفاق تلخ رخ داده
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
هجوم مردم برای تماشا کردن
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
حاشیه های بعد از فرو ریختن ساختمان پلاسکو
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو
عکسهای تاسف بار از تجمع و فیلمبرداری مردم در حادثه پلاسکو

هیچ نظری موجود نیست: