نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

امروز فیش حقوق مدیر فروشگاه رفاه با مبلغ نجومی 24 میلیون تومان

امروز فیش حقوق مدیر فروشگاه رفاه با مبلغ نجومی 24 میلیون تومان

امروز فیش حقوق مدیر فروشگاه رفاه با مبلغ نجومی 24 میلیون تومان
فیش حقوق نجومی مدیر فروشگاه رفاه
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه

فیش حقوق نجومی مدیر فروشگاه رفاه

برای اولین بار فیش حقوق نجومی مدیران رئیس بیمه ایران , صندوق ذخیره فرهنگیان و … منتشر شد . این بار بازهم از سوی ارگان دولتی فروشگاه های زنجیره ای رفاه فیش حقوق نجومی 244 میلیون تومان رسانه ای شد .
فرشید گل زاده کرمانی
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه 

فرشید گل زاده کرمانی

فرشید گل زاده کرمانی مدیر بیش از 749 فروشگاه زنجیره ای رفاه می باشد . ایشان 2 سال پیش از سوی بانک ملی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر کل فروشگاه های رفاه انتخاب شد .
در مورد ایشان قبل از لو رفتن فیش حقوقی لقب ایجاد حیاط خلوت اقتصادی در فروشگاه های زنجیره ای برای برخی از چهرهای سیاسی را داده بودند .
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه + عکس جنجالی
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه 

فیش حقوق گل زاده کرمانی

همانطور که در تصاویر منتشر شده ملاحظه می کنید حقوق ثابت ایشان به عنوان مدیر مجموعه فروشگاه های رفاه مبلغی بالغ بر 19 میلیون تومان به صورت خالص دریافت می کند . در کنار این مبلغ نجومی 3.800.000 تومان به عنوان بن آی رفاه به ایشان هدیه می شود (به هرحال مبلغ 19 میلیون چیز زیادی نیست بن رفاه هم باید برای مساعدت بگیرن) . علاوه بر بن رفاه به صورت ماهانه 1.800.000 تومان به عنوان کارانه غیر نقدی هم دریافت می کنند …! مجموعه مبالغ به رقم 24 میلیون تومان در ماه می رسد .
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه + عکس جنجالی
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه + عکس جنجالی
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه + عکس جنجالی
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه

وضعیت فروشگاه رفاه با آمدن آقای کرمانی

نکته مهم اینکه از زمانی که آقای فرشید گل زاده کرمانی به عنوان مدیر فروشگاه های رفاه منصوب شدند مبلغی بالغ بر 12 میلیارد تومان طی یک سال نسبت به سال گذشته کمتر درآمد زایی کردند .
سال گذشته با مدیر قبلی 24 میلیارد تومان درآمد خالص کسب شده است و با آمدن فرشید گل زاده کرمانی به عنوان مدیر جدید 17 میلیارد تومان درآمد خالص به دست آوردند .
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه + عکس جنجالی
فیش حقوق گل زاده کرمانی مدیر فروشگاه رفاه 

هیچ نظری موجود نیست: