نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۳۰, پنجشنبه

حکم جلب و دستگیر طه هاشمی پسر معصومه ابتکار رئیس محیط زیست کشور به دلیل کشیدن چک بلامحل

حکم جلب و دستگیر طه هاشمی پسر معصومه ابتکار رئیس محیط زیست کشور به دلیل کشیدن چک بلامحل ماجرای اختراع تبدیل گازها به بنزین و موضوع برشکست شدن


حکم جلب طه هاشمی پسر معصومه ابتکار
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار

اختراع طه هاشمی پسر معصومه ابتکار

.
اختراع طه هاشمی پسر معصومه ابتکار
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار 
در این پروژه همسر خانم ابتکار و خود خانم ابتکار به عنوان شاهدین در  جلسه جذب سرمایه شرکت کردند . خانم ابتکار با قول حمایت از پروژه مذکور این امید را به سرمایه گذاران داد که یک مقام دولتی پشت ایناختراع ایستاده است . به همین دلیل با اطمینان کامل سرمایه گذاری  کردند .
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار + اصل ماجرا
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار + اصل ماجرا
مبلغ جمع شده حدود 7 میلیارد تومان براورد شد . در قبال مبالغ دریافتی طه هاشمی پسر خانم ابتکار چک ضمانت به مردم داد .

حکم جلب طه هاشمی پسر معصومه ابتکار

قرار شد برای شروع کار دو دستگاه جهت پالایش فرایند خریداری شود . اما با اجرایی شدن موضوع برجام ورود سرمایه گذران خارجی به پروژه های مشابه باعث شد خانم ابتکار اعلام کند برای فرایند تولید مبلغی بیش از 100 میلیون دلار نیاز دارید . باتوجه به اینکه تمام آورده طه هاشمی 77 میلیارد تومان بود  مادرش تصمیم گرفت بخشی از پروژه را کنار بگذارد .
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار + اصل ماجرا
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار + اصل ماجرا
همین موضوع کافی بود تا هرج و مرج بین سرمایه گذاران ایجاد شود . افرادی که سرمایه گذاری کرده بودند خواستار باز پس گرفتن اصل طلب خود را کردند . طه هاشمی توانایی پرداخت را نداشت به همین دلیل مالباختگان با ایجاد شکایت نامه و تایید 3 میلیارد تومان چک بلامحل از سوی قوه قضاییه حکم جلب طه هاشمی صادر شد .
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار + اصل ماجرا
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار 

اعتراض خانم ابتکار به حکم

حکم جلب طه هاشمی 2 آذرماه صادر شد خانم ابتکار به همراه همسرش خواستار تجدید نظر شدند پرونده ایشان در حال بررسی می باشد و تا اواسط بهمن ماه نتیجه نهایی صادر می شود .
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار + اصل ماجرا
جلب و دستگیری طه هاشمی پسر معصومه ابتکار
 

هیچ نظری موجود نیست: