نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

البته ما وضعیت کلی کشور در آسیب‌های اجتماعی را نگران‌کننده نمی‌دانیم، اما نرخ رشد برخی آسیب‌ها مانند اعتیاد، طلاق و خودکشی نگران‌کننده است.

اعتیادرضا محبوبی امروز، 15 مهرماه، ظهارکرد: البته ما وضعیت کلی کشور در آسیب‌های اجتماعی را نگران‌کننده نمی‌دانیم، اما نرخ رشد برخی آسیب‌ها مانند اعتیاد، طلاق و خودکشی نگران‌کننده است.


: از سال 90 تا 94 جمعیت زنان درگیر در مسئله اعتیاد با وجود اینکه کمتر از پنج درصد جمعیت معتادان کشور را به خود اختصاص داده‌اند، دو برابر شده است، محرومیت‌هایی که برای دختران می‌گذاریم اثر خود را در این مسائل نشان می‌دهد. هیچ نظری موجود نیست: