نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

اسامى اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی از سال ۶٠تا ۶٧

 
http://images.icae-iran.com//2016/10/edamha67_komiteye_defa.pdf


اسامى اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی از سال ۶٠تا ۶٧


برای مشاهده لیست اسامی روی لینک های زیر کلیک کنید
این اسامی کامل نیست و این لیست می تواند بعد از سرنگونی جمهورى اسلامى تکمیل و کامل و دقیق گردد


هیچ نظری موجود نیست: