نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۲۸, دوشنبه

رئيس جمهوري روسيه:افسانه بودن سپر ضد موشكي برابر ايران

بحران بين روسيه و گرجستان به مقامات لهستان كمك كرد تا توافق نامه اوليه براي استقرار سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا را امضاء كنند. به عقيده مقامات مسكو، اين امر ثابت كرد اين سيستم بر ضد روسيه جهت گيري شده و نه بر ضد ايران. به نقل از روزنامه «كامرسانت»، روز پنج شنبه توافق نامه اوليه مربوط به استقرار موشكهاي رهگير سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا در خاك لهستان در ورشو به امضاء رسيد. ورشو و واشنگتن كه تا آخرين لحظه بر سر درخواستهاي مالي دولت لهستان در ازاي استقرار سامانه هاي موشكي آمريكا در خاك اين كشور اختلاف داشتند، بعد از بحران بوجود آمده بين روسيه و گرجستان به ناگهان با يكديگر به توافق رسيدند.به گفته دونالد توسك، نخست وزير لهستان، «حوادث قفقاز بوضوح نشان داد كه ضروري است تا ما تضمين قابل اطميناني براي تامين امنيت داشته باشيم.» به نوشته اين روزنامه، البته اين در حالي است كه در مسكو گوشزد كرده اند كه اين توافق نامه امكان هدف موشكي قرار گرفتن لهستان را نه تنها كاهش نداد، بلكه افزايش نيز داده است.روز گذشته مقامات روسي بشدت نسبت به توافقات اوليه لهستان و آمريكا در اين رابطه واكنش نشان دادند. به عقيده مسكو، اين مسئله ثابت كرد كه ادعاي واشنگتن مبني بر اينكه سپر ضد موشكي براي دفع حملات موشكي احتمالي از سوي ايران است، بي اساس بوده است. يك مقام آگاه در وزارت خارجه روسيه خاطر نشان كرد، تعجيل آمريكاييان براي انعقاد توافق نامه با لهستان، گوياي آن است كه جهت گيري سيستم دفاع ضد موشكي آمريكا بر ضد روسيه است و نه ايران.ديميتري ميدويديف، رئيس جمهوري روسيه استقرار ضد موشكهاي آمريكايي در لهستان را تصميمي غم انگيز، ولي نه فاجعه آميز براي كشورهاي اروپايي تلقي كرد. وي گفت: «هدف از استقرار سامانه هاي سيستم دفاع ضد موشكي در اروپا، روسيه است. و به همين دليل افسانه تراشي در مورد بازدارندگي آن در مقابل ساير كشورها ديگر قابل توجيه نيست. اين مسئله براي كشورهاي اروپايي بسيار تاسف بار است، ولي نبايد آن را يك فاجعه تلقي كرد.» ميدويديف افزود، «ما به كار خود روي اين مسئله ادامه خواهيم داد و حاضر هستيم تمامي مسائل مربوط به آن را با تمامي طرفهاي مشاركت كننده در آن بررسي كنيم.» «كامرسانت» مي افزايد، كارشناسان مطمئن هستند كه روسيه راه مناسب براي پاسخ دادن به نزديكي زمان عملي شدن طرح ايجاد سپر ضد موشكي آمريكا در شرق اروپا را پيدا خواهد كرد. مسكو ممكن است از توافق نامه مربوط به محدوديت استفاده از موشكهاي با برد كوتاه و متوسط خارج شود.از جمله پاسخهاي احتمالي ديگر روسيه، تاكنون از امكان استقرار تاسيسات نظامي استراتژيك روسيه در خاك بلاروس و يا در منطقه كالينينگراد صحبت به ميان آمده است. اکونومیست

هیچ نظری موجود نیست: