نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۲۸, دوشنبه

رقص نویسنده «نامه مردم» با امپریالیسم اروپا !

احزاب کمونيست يونان و اسرائيل دخالت مستقيم کشورهای خود را در تشديد تهديد عليه ايران، محکوم ‏می‌کنند. اين طرح‌های امپرياليستی تهديدی مستقيم برای صلح و ثبات منطقه بوده و خطرات جدی جديدی ‏عليه خلق‌های منطقه در بر دارند. آن‌ها ارتقاء طرح «خاورميانه بزرگ» با گسترش بيش‌تر ناتو در سراسر ‏منطقه مديترانه، خاورميانه و آسيای مرکزی را دنبال می‌کنند.****‏محافل قدرتمندی در اروپا بر پایه منافع خود در رابطه با منابع انرژی خاورمیانه، بازار‌های وسیع ‏این منطقه، و دیگر ملاحظات دقیق سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، که می‌تواند در رقابت با ‏ایالات متحده آمریکا شکل گرفته باشد، از اینکه در یک ماجراجویی جدید در خاورمیانه گرفتار ‏شوند، ابا دارند و درست به همین دلیل است که بسیج افکار عمومی جهان در مخالفت با آغاز ‏درگیری جدید نظامی می‌تواند تحقق چنین سیاستی را با دشواری رو به رو کند!!عدالت دو ديدگاه پيرامون مانور نظامی اخير اسرائيل-‏‎ ‎ناتوديدگاه اولبيانيه مشترک حزب کمونيست يونان و حزب کمونيست اسرائيل در باره مانور نظامی مشترک ‏يونان- اسرائيل موسوم به «اسپارتی شکوهمند»‏ احزاب کمونيست يونان و اسرائيل اعتراض خود را به مانور مشترک نيروهای هوايی يونان و اسرائيل که تحت ‏نام رمز «اسپارتی شکوهمند ۲۰۰۸» در روزهای ۲۸ ماه مه و ۱۲ ژوئن در حوالی جزيره يونانی کرت، با ‏استفاده از تأسيسات ناتو و ايالات متحده در حوالی پايگاه خليج سوُدا انجام شد، اعلام می‌دارند. در جريان ‏تمرين‌های آموزشی گسترده، ۱٣۰ پرواز از طرف جت‌های جنگنده يونانی و ۱٣۰ پرواز از طرف جت‌های ‏جنگنده اسرائيلی انجام شد.‏ اين مانورهای مشترک در دوره‌ای انچام شد که صداهای مقامات آمريکايی و اسرائيلی برای وارد کردن يک ‏ضربه پيشگيرانه به ايران بلندتر می‌شود. کل فکر و برنامه مانور ثابت می‌کند که هدف آن تدارک ديدن يک ‏ضربه بالقوه به ايران بود.‏ احزاب کمونيست يونان و اسرائيل دخالت مستقيم کشورهای خود را در تشديد تهديد عليه ايران، محکوم ‏می‌کنند. اين طرح‌های امپرياليستی تهديدی مستقيم برای صلح و ثبات منطقه بوده و خطرات جدی جديدی ‏عليه خلق‌های منطقه در بر دارند. آن‌ها ارتقاء طرح «خاورميانه بزرگ» با گسترش بيش‌تر ناتو در سراسر ‏منطقه مديترانه، خاورميانه و آسيای مرکزی را دنبال می‌کنند.‏‏● ما طبقه کارگر و مردم صلح‌دوست کشورهای خود را به بسيج برای جلوگيری از يک ماجراجويی محتمل ‏عليه ايران با شرکت کشورهای ما فرا می‌خوانيم.‏‏● ما از جنبش‌های صلح و مردمی، نيروهای مترقی ضد امپرياليست منطقه دعوت می‌کنيم نقشه‌های ‏امپرياليستی را محکوم نموده و همبستگی انترناسيوناليستی بين خلق‌ها را توانمند سازند.‏آتن- تل آويو، ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸‏ حزب کمونيست يونان- حزب کمونيست اسرائيل******ديدگاه دومبازی با آتش نامه مردم، دوره هشتم، سال بيست و دوم، شماره ۷۹٣، اول تيره ماه ۱٣۸۷‏ ‏ نشریه نیویورک تایمز روز جمعه 31 خرداد ماه (20 ژوئن) خبر مانور هوائی گسترده دولت اسرائیل را بر فراز ‏مدیترانه شرقی و به منظور تمرین سوختگیری و بمباران اهداف دور دست، منتشر کرد. ‏ به گزارش این روزنامه هدف اصلی این عملیات تمرین برای بمباران تاسیسات هسته ای ایران بوده است. ‏دیگر رسانه‌های گروهی آمریکا و اروپا نیز در گزارش‌های روزهای اخیر خود با تأیید خبر این مانور، که با ‏هماهنگی ناوگان دریایی دولت آمریکا در منطقه صورت گرفته است، به بررسی ابعاد گوناگون سیاست ‏دولت اسرائیل در مقابله با سیاست‌های هسته ای ایران و عواقب آن پرداختند. ‏ ‏ در کنار خبر این مانور گسترده نظامی که با شرکت 100 جنگنده اسرائیلی صورت گرفت اظهارات هفته‌های ‏اخیر ”شائول موفاز“، معاون نخست وزیر، و وزیر دفاع پیشین اسرائیل درباره چگونگی برخورد با ”خطر برنامه ‏هسته ای ایران“ نیز قابل تأمل است. ”موفاز“ در مصاحبه مطبوعاتی که با عکس العملل گسترده و شدیداً ‏منفی محافل دیپلماتیک رو به رو شد از جمله گفت: ”برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی ایران، راهی جز ‏حمله نظامی به این کشور باقی نمانده است.“ روشن است که تهاجم نظامی به ایران، با هر هدف، و با ‏هر بهانه ای نه تنها بر ضد صلح و مصالح عاجل و دوردست مردم ایران و منطقه خاورمیانه است، بلکه ‏می‌تواند اثرات وخامت باری برای کل منطقه و کشاندن آن به سمت درگیری‌های فاجعه بار نظامی جدید و ‏گسترده یی به همراه داشته باشد. محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در عکس ‏العمل درست و حساب شده ای به این اخبار نگران کننده اعلام کرد: ”به عقیده من حمله نظامی از هر کار ‏دیگری بدتر است و این منطقه را به آتش خواهد کشید... اگر به ایران حمله نظامی شود باعث خواهد شد ‏من نتوانم به کارم ادامه دهم.“ سخنگوی دولت روسیه نیز اعلام کرد که: ”تهدید به اتخاذ زور بر ضد ایران و ‏یا تلاش برای تشدید تحریم‌ها خارج از چارچوب مصوبات شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند مذاکرات ‏حساس با ایران را دچار مشکل کند.“ دبیر کل سازمان ملل، ”یان کی مون“، نیز اعلام کرد: “ما تلاش داریم ‏بتوانیم پرونده هسته ای ایران را از راه مسالمت آمیز و گفت و گو و به دور از سخنان تحریک آمیز حل و فصل ‏بکنیم.“ ‏‏ مسئله تشنج و خطر درگیری‌های جدید نظامی در منطقه خاورمیانه و تهدیدات کشورهای امپریالیستی و ‏دولت اسرائیل برای حمله نظامی به ایران موضوعی است که در ماه‌های اخیر، و خصوصاً با نزدیک شدن ‏دولت بوش به انتهای دوران ریاست جمهوری اش، مورد بحث و بررسی جدی دولت‌های اروپایی و همچنین ‏نامزدهای ریاست جمهوری آینده آمریکا بوده است. ‏ ‏ حزب توده ایران در پی روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تشدید تشنج سیاسی در منطقه، خصوصاً درباره ‏برنامه هسته ای ایران، همواره ضمن محکوم کردن سیاست‌های نابخردانه، که اگر چه زیر پوشش ‏شعار‌های تند و تیز ارائه می‌گردد، در انتها تنها آب به آسیاب سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه ‏می‌ریزد، همواره بر حل اختلافات از طریق صلح آمیز تأکید کرده است. ما در عین حال بار دیگر تأکید می‌کنیم ‏که حق مسلم ایران و دیگر کشورهای منطقه در بهره وری صلح آمیز از انرژی هسته ای، نیازمند تأیید این یا ‏آن کشور نیست و هرگونه فشاری برای تضییع این حق دخالت آشکار و قلدرانه در امور داخلی کشورهای ‏مستقل است. بر طبل جنگ کوبیدن و مانورهای نظامی تحریک آمیز نظامی تنها بازی با آتش است که ‏می‌تواند عواقب فاجعه باری برای کل منطقه و جهان به همراه داشته باشد. مخالفت و بسیج کارزاری ‏جهانی در مخالفت و به منظور مقابله با این سیاست‌های مخرب مسئله ای فوری و حیاتی است. محافل ‏مدافع صلح، دموکراسی و پیشرفت در جهان می‌توانند و ضروری است که کارزار موثری را در مذمومیت و ‏مقابله با سیاست‌ها و اقدامات تحریک آمیز و نهایتاٌ خطرناک سران دولت اسرائیل و متحدان اروپایی و ‏آمریکائی آنان سازمان دهی کنند. شعار چنین کارزاری می‌تواند دفاع از صلح و تمامیت ارضی ایران و حمایت ‏از سیاست حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکرات سازنده باشد. ‏‏ پیش گرفتن یک سیاست خارجی فعال برای بسیج افکار عمومی جهان در حمایت از حق ایران و محکومیت ‏دخالت‌های امپریالیستی در امور کشور ما نیازی است مبرم که ما نشانه‌های آن را در سیاست‌های کنونی ‏دولت احمدی نژاد و دیگر سران رژیم نمی‌بینیم. اظهارات تحریک آمیز در جریان کنفرانس ”فائو“، در رم، درباره ‏محو شدن اسرائیل از صحنه جهان، و یا اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در کم اهمیت جلوه ‏دادن (محال بودن) خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران به عوض اعتراض مستدل به تهدیدات اسرائیل از ‏طریق مراجع صلاحیتدار جهانی و کوشش در جلب نظر افکار عمومی بین المللی در مخالفت با تجاوزگری ‏اسرائیل، سیاست‌های کوته بینانه ای است که نمی‌تواند منافع ملی میهن ما را تأمین کند. تجربه سال‌های اخیر و چندین درگیری نظامی فاجعه بار در منطقه، که به قیمت نابودی صد‌ها هزار تن ‏انسان تمام شده است، نشان داد که دولت ایالات متحده، بر پایه منافع امپریالیستی و برتری جویانه خود، ‏حاضر است برای کنترل خاورمیانه و خصوصاً کنترل منطقه استراتژیک خلیح فارس دست به هر ماجراجویی، ‏هر چند خطرناک و مخرب، بزند. محافظه کاران نو (نئوکان‌ها) که کنترل محوری دولت جورج بوش را به دست ‏دارند، در راستای کسب این برتری به صراحت اعلام کرده اند که نباید دولت ایران و سیاست‌های آن در ‏منطقه را، خصوصاً در رابطه با عراق، لبنان و فلسطین و حمایت از نیروهای افراطی اسلامگرا، تحمل کرد. ‏‏ اوج گیری مواضع تهدید آمیز ایالات متحده و اسرائیل در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد ‏مذاکرات حساسی که در رابطه با حل اختلاف نظر دو طرف در جریان است امکان حصول نتایج مشخصی را ‏دارد. مسافرت هیئت نمایندگی گروه ”5 + 1“ به ریاست خاویر سولانا، مسئول امورخارجی و ‏دفاعی اتحادیه اروپا، در اواسط خردادماه به تهران و مذاکرات رسمی او با نمایندگان رژیم در ‏رابطه با بسته‌های پیشنهادی دو طرف، در رابطه با مسئله محدوده و ماهیت تاسیسات هسته ‏ای کشور، مسئله مهمی است که نباید در تحلیل شرایط کنونی بی تفاوت از کنار آن گدشت. ‏‏”ویتالی چورکین“، سفیر روسیه در سازمان ملل، در این رابطه می‌گوید: ”آنچه ما برای اولین بار پس از ‏مدت‌ها در دست داریم، یک حرکت دیپلماتیک است که بدنبال سفر سولانا به تهران از طریق یک بسته ‏بزرگتر و گسترده تر به دست آمد.“ ‏ ‏ محافل قدرتمندی در اروپا بر پایه منافع خود در رابطه با منابع انرژی خاورمیانه، بازار‌های وسیع ‏این منطقه، و دیگر ملاحظات دقیق سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، که می‌تواند در رقابت با ‏ایالات متحده آمریکا شکل گرفته باشد، از اینکه در یک ماجراجویی جدید در خاورمیانه گرفتار ‏شوند، ابا دارند و درست به همین دلیل است که بسیج افکار عمومی جهان در مخالفت با آغاز ‏درگیری جدید نظامی می‌تواند تحقق چنین سیاستی را با دشواری رو به رو کند. ‏ ‏ ما تمامی محافل صلح طلب، دموکراتیک و ترقی خواه ایران و جهان را فرا می‌خوانیم که متحد و یک صدا ‏مخالفت خود را با هر اقدام ماجراجویانه ای از سوی هر نیروئی در رابطه با تحولات کشور ما و منطقه اعلام‎ ‎کنند.‏

هیچ نظری موجود نیست: