نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ مرداد ۲۸, دوشنبه

شمارش معکوس نابودي اكوسيستم تالاب انزلي آغاز شده است


جلوی فاجعه را از هر جا بگیریم باز منفعت است؛ مسئولان محیط زیست می گویند: شمارش معکوس نابودي اكوسيستم تالاب انزلي آغاز شده/ تالاب انزلي در ليست قرمز كنوانسيون رامسر ثبت شددلايل آنقدر علمي است که جای رد ندارد در پي انتشار خبري در رسانه ها مبني بر موافقت با طرح وزارت راه در مورد بحث كنار گذر انزلي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد: تكليف كنار گذر انزلي هنوز نهايي نشده و اختلافات همچنان به قوت خود باقی است. دكتر فاطمه واعظ جوادي درباره انتشار خبری در جراید مبنی بر موافقت كميسيون زير بنايي دولت به احداث كنار گذر انزلي در مسير وزارت راه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: رئيس جمهوري نظرسازمان حفاظت محيط زيست را در حفاظت از تالاب بين المللي انزلي لحاظ كرده و به كميسيون زير بنايي دولت دستور داده تا با نگاه حفاظتي، طرح احداث كنار گذر انزلي دوباره بررسي شود.وی افزود: اختلاف درزمينه احداث مسير شانزده كيلومتري كنار گذر انزلي از سال 79 همچنان ادامه دارد به شكلي كه وزارت راه معتقد است بايد بخشي از مسير اين كنار گذر از داخل تالاب عبور كند اين در حاليست كه سازمان محيط زيست معتقد است ،عبور اين جاده از داخل تالاب موجب نابودي سيصد هكتار از تالاب بين المللي انزلي و وارد آمدن خسارتي معادل 470 ميليون ريال مي شود همچنين، دو بخش شدن تالاب، مسدود شدن تعدادي از دهانه هاي روگا آب ها، و از بين رفتن خود پالايي تالاب را موجب شده و يك فاجعه زيست محيطي رقم زده خواهد شد.در اين ميان، سازمان حفاظت محيط زيست مسيري را از حاشيه تالاب پيشنهاد كرد كه به رغم مكاتبات مختلف مصوبه سال هشتاد و دو هیات دولت و راي اخير هيات پيگر از سوی رياست جمهوري بر احداث كنار گذر انزلي در مسير مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست ،مسئولان قبول نكرده و موضوع دوباره به كميسيون زير بنايي دولت ارجاع داده شد.که مسئولان طرح به رغم ممانعت سازمان حفاظت محيط زيست و بدون موافقت از خرداد امسال احداث سه كيلومتر مورد اختلاف را آغاز كرده و بيش از يك و نيم كيلومتر از مسير در داخل تالاب خاكريزي شده است و اجراي طرح به طور پراكنده ادامه دارد.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصریح کرد:احداث همين ميزان از مسير سبب نابودي سيصد هكتار بخش هاي شمالي تالاب شده و هم اكنون شاهد رشد كلوني مريم آبي هستيم که از نظر كارشناسی رشد مريم آبي نشان دهنده كاهش شديد عمق آب و خشك شدن منطقه است. بر اساس اين گزارش، راي كميسيون زير بناي دولت در حالي به تصويب رسيده كه مخالف نظرات سازمان بازرسي كل كشور است ،طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور گزينه ارائه شده از طرف وزارت راه غير قابل قبول است اما مشخص نيست به چه علت بار ديگر اين گزينه توسط كميسيون زير بنايي دولت تاييد شده است. همچنين، در بخش ديگري از گزارشهای سازمان بازرسي كل كشور عنوان شده با توجه به تاييد و تصويب نظريه سازمان محيط زيست در خصوص صدمات زيست محيطي اجراي اين طرح در سال 82 اصرار وزارت راه و ترابري به عبور كنار گذر انزلي نتيجه اي جز توقف و ركود عمليات اجرايي نداشته بنابراين وزارت راه و ترابري در راستاي مصوبه هيئت وزيران بايد خيلي سريع نسبت به تغيير مسير اقدام كند، زيرا ادامه انجام طرح افزايش بي رويه هزينه هایی را دربر دارد. ادامه وضعيت تالاب انزلي با توجه به ورود سالانه سي ميليون متر مكعب فاضلاب شهري، پانزده هزار تن كود شيميايي، چهارصد ليتر سموم كشاورزي، آلودگي صوتي و نفتي ناشي از تردد قايق هاي بازديد كنندگان موجب تخريب و نابودي كامل اين اكوسيستم خواهد شد. همچنین مدير كل اداره محيط زيست گيلان در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره گفت: مسير و پيشنهادي سازمان محيط زيست با ارائه دلايل علمي و كارشناسي درزمان بازديد اعضاي كميسيون زير بنايي دولت مطرح شده است و اعضا كميسيون نتوانستند دلايل و مدارك علمي را رد كنند. زلفي نژاد خانساري ادامه داد: كتابچه و نقشه و اطلاعات لازم به همه اعضاء كميسيون داده شده و هيچ كس نمي تواند مدعي شود كه سازمان محيط زيست هيچ برنامه و طرحي جايگزين ارائه نداده است. مدير كل اداره محيط زيست گيلان با اشاره به ورود فاضلاب هاي انسانی و آلودگي هاي صنعتي و ورود سالانه پانصد ميليون تن رسوب حوضه آبخيز به تالاب انزلي خاطرنشان كرد: اين تالاب به تازگي در فهرست تالاب هاي با تغييرات شديد اكولوژيك در ليست قرمز كنوانسيون رامسر ثبت شده است.

هیچ نظری موجود نیست: