نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۱۶, شنبه

لحظه دفن شهید گرانقدر احمد حیدری که در تظاهرات ۱۱دی قهدریجان به دست سرکو...

هیچ نظری موجود نیست: