نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

جنوب شرقی کرمان و شهرستان قلعه گنج دهستانی به نام "مارز"

شمال و جنوب استان کرمان از جهات مختلف جغرافیایی، دسترسیهای شهری و روستایی، سرانه های خدماتی و علی الخصوص درآمدهای دولتی و اختصاص اعتبارات تفاوت زیادی دارد. جنوب استان کرمان مناطق محروم با ضریب 7 تا 9 محرومیت زیادی دارد که اولین خواسته شان داشتن آب برای حمام و دستشویی و راه است. در جنوب شرقی کرمان و شهرستان قلعه گنج دهستانی به نام "مارز" قرار دارد که درست به دلیل هم مرز بودن در آخرین نقاط با سیستان و بلوچستان ، و نبود مسیر ارتباطی ، کاملا دور افتاده است و شامل روستاهایی دور از هم و بدون راه ارتباطی قرار دارند. روستاهایی همچون نم گاز ، کرچکان ، درکلات،لاهوگان با مرکزیت راین قلعه در مارز قرار دارند. مردم این روستاها در تلفیقی از کپر و خانه های آجری و سیمانی بدون وسیله گرمایشی زندگی می کنند. بسیاری از آنها شناسنامه ندارند و به همین دلیل بی سواد هستند.هیچ نظری موجود نیست: