نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

شهید مجید شریف در کنار طاهر احمدزاده

 شهید مجید شریف در کنار طاهر احمدزاده


زنده یاد عباس فرحبخش، و…در سال  ۱۳۵۸
عکس تاریخی شریف

هیچ نظری موجود نیست: