نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

 تعطیلی‌های مکرر مدارس در هفته گذشته به خاطر تشدید آلودگی هوا، ظاهراً دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش برای تسکین آلودگی هوا وجود ندارد، اما باید بدانیم که این راه حل اساسی نیست.

هیچ نظری موجود نیست: