نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

چند داوطلب در اقدامی نمادین ۲۵۰۰ جلیقه نجات را که توسط پناهجویان برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا استفاده شده بود، در محوطه مقابل ساعت «بیگ بن» در لندن، روی زمین چیدند. مسئله پناهجویان به یکی از مباحث روز اروپا تبدیل شده و هدف از این طرح که «قبرستان جلیقه‌های نجات» نامیده شده، جلب توجه به وضعیت مردم جنگ زده بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: