نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

حلب این است" ضمن فاجعه‌بارترین وقایع سال های اخیر در این شهر و تصاویر اثرگذار آنها

 حلب این است" ضمن فاجعه‌بارترین وقایع سال های اخیر در این شهر و تصاویر اثرگذار آنها!

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/

تصاویر/
برچسب ها: سوریه ، حلب ، امریکا ، انتخابات

هیچ نظری موجود نیست: