نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

کو مردم؟

کو مردم؟

• نلاش حکومت کودتا برای برپایی «تظاهرات مردمی» در اعتراض به «اهانت» به آیت الله خمینی این طور نتیجه داده است. عکس های خبرگزاری فارس را ببینید ...هیچ نظری موجود نیست: