نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

تشكیل كشور مستقل فلسطینی، راهی بس طولانی
حرف و حدیث درباره صلح خاورمیانه و در رأس آن تشكیل كشور مستقل فلسطین همچنان بر سر زبان ها جاری است؛ گویا متصدیان تحقق این خواب طلایی به دنبال ترسیم دایره ای از حلقه های بی جواب هستند تا همگان را به تلاش برای حل معماهای این سوال های بی جواب وادارند شاید كه با حل این معماها خواب كشور مستقل فلسطین و برقراری صلح در خاورمیانه محقق شود.»به رغم آن كه بسیاری بر این حقیقت واقفند كه همه كنفرانس ها و نشست هایی كه با هدف برقراری صلح خاورمیانه و تشكیل كشور مستقل فلسطین تشكیل می شوند چیزی جز تسلسل علل نیست و در نهایت تمامی این نشست ها و كنفرانس ها با سیاست یك بام و دو هوای آمریكا به در بسته بر می خورد اما این تلاشها همچنان ادامه دارد. تلاش برای محقق ساختن یك هدف با ارزش اقدامی است بس گرانبها اما آیا بهتر نیست كه قبل از آغاز این تلاش ها بسترسازی لازم برای محقق ساختن این هدف انجام شود؟


هیچ نظری موجود نیست: