نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

«اشغالگر خوب»، «اشغالگر بد»


کارشناسان غربی در میزگرد الجزیره انگلیسی ضمن گفتگو پیرامون ریشه ها و پیامدهای درگیری های اخیر در عراق ابراز عقیده کردند امریکا خواستار حل مشکلات عراق نیست بلکه به دنبال بهانه ای برای ادامه اشغالگری است.مجری شبکه با اشاره به ناآرامی های اخیر در عراق گفت به نظر می رسد که درگیری ها در عراق در حال حاضر پایان یافته باشد اما تنشها میان گروههای رقیب در عراق هنوز فاصله زیادی با پایان یافتن دارد.مجری شبکه با تشریح درگیری های اخیر در عراق گفت ارتش مهدی حدود ۶۰ هزار نیرو در اختیار دارد که اکثر آنها در بصره دومین شهر بزرگ عراق مستقر هستند. آتش بس در حالی در عراق برقرار شده است که دولت نوری مالکی به عنوان طرف ضعیف تر ظاهر شده است. آنهم در شرایطی که نیروهای ارتش مهدی تقویت شده اند و در عین حال اجباری ندارند که خلع سلاح شوند. سؤال مطرح این است که درگیری های داخلی شیعیان برای آینده عراق چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ این درگیری ها چه تأثیری بر جایگاه متقدی صدر در عرصه سیاسی داشته است؟


هیچ نظری موجود نیست: