نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه

تظاهرات ضد جنگ مردم سوئد در استکهلم

عکسهائی از تظاهرات ضد جنگ در استکهلم

سایت فعالین ضد جنگ -سوئد: شنبه سوم مارس 2008 به مناسبت اعتراض به پنجمین سال تجاوز و اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا و همپیمانانش ، تظاهراتی توسط شبکه های جنگ در سراسر جهان از جمله در شهرهای سوئد برگزار گردید.
شبکه فعالین ایرانی ضد جنگ در سوئد در همکاری با شبکه سراسری ضد جنگ در سوئد که متشکل از احزاب و سازمانها و انجمن های مترقی و مردمی ضد جنگ می باشد در سازماندهی و برگزاری این تظاهرات فعال بود.

آدرس سایت:
http://iaawn.blogspot.com/


هیچ نظری موجود نیست: