نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه

هاليبرتون بيش از 100ميليون دلار از نفت و جنگ عراق

Countdown: Halliburton CEO has made over $100 million since war began


دنباله مطلب

هیچ نظری موجود نیست: