نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۱۸, دوشنبه

راخوان فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت!


خطاب به نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادیخواهان و مدافعان جایگاه و منزلت انسانی
سید محمود هاشمی شاهرودی, عضو مجلس خبرگان, شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی, بمدت ده سال ریاست قوه قضائیه را نیز بر عهده داشته است. روزنامه آلگماینه تسایتونگ - هانور درتاریخ چهارم ژانویه گزارش داد که وی در بنیاد علمی و بین المللی مرکز علوم مغز و اعصاب این شهر جهت معالجه بستری شده است. هاشمی شاهرودی در دوران ریاست قوه قضائیه و بدلیل موقعیت در ارکانهای اساسی این رژیم با فتواهای صادره از هیچ جنایتی فرو گذار نبوده و مسئول  مستقیم وسازمانده کشتار و ترور و سرکوب شهروندان و فعالین سیاسی و اجتماعی و کارگری بوده است. در دوران ریاست او بر قوه قضائیه, جنایات کهریزک صورت گرفته است و تعدادی از نوجوانان زیر هجده سال اعدام شده اند که این نکته در گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2008 منعکس شده است. همچنین اعدام  گسترده محکومین جرایم عادی بدون پیمودن روند قانونی موجود در جمهوری اسلامی و تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز در دوران ریاست وی انجام پذیرفته است. وی هم اکنون همراه محافظان خود در این بیمارستان بسر میبرد.
طی ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران بازداشت مخالفان و منتقدین سیاسی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات بشدت ادامه یافته و همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی بطور مرموزی کشته شده اند که تنها جزئی از جنایات وی میباشد. از آنجمله است کشتار:
ولی الله فیض مهدوی فعال سیاسی
زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادائی
اکبر محمدی فعال سیاسی
زهرا بنی یعقوب – پزشک
امیر حسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی
امید رضا میر صیافی وبلاگنویس
و ....
ما ایرانیان مقیم خارج از کشور, ضمن محکوم نمودن اعمال جنایتکارانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی در همه دوران حاکمیتش بویژه در دوران ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه, خواستار جلوگیری از خروج وی پس از مداوا از کشور آلمان و محاکمه علنی و محکومیت  او در دادگاهی بین المللی هستیم. ما از تمامی نهادهای حقوق بشری, عفو بین الملل و مدافعان ممنوعیت مجازات اعدام نوجوانان بر طبق قراردادهای بین المللی و در دفاع از قربانیان سیاسی اجتماعی و خانواده های سرکوب و ترور شدگان درخواست داریم تا در برابر تلاش های احتمالی دیپلماتیک و زد و بندهای سیاسی میان دولت المان و جمهوری اسلامی مبنی بر بازگرداندن وی به کشور ایران پایداری کنند.
رونوشت به زبانهای فارسی, آلمانی و انگلیسی, سوئدی به نهادها در کشور آلمان و در سطح بین المللی بزودی الحاق میشود.
آدرس برای پشتیبانی از فراخوان

07.01.2018


*****
اسامی:

امین بیات – فعال سیاسی
انور میر ستاری – فعال حقوق بشر
احمد بخرد طبع – فعال کارگری
ازاد زمانی – فعال سیاسی
آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای
اسکندر اسکندری – فعال سیاسی
امیرعلی متولی – فعال سیاسی
اسماعیل مولودی – فعال سیاسی چپ و وبلاگنویس
آزاده دراه – فعال سیاسی
اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر
اصغر زین الدین – فعال سیاسی
ابراهیم پویان - فعال سیاسی
آرمان عزیزی – فعال سیاسی
ابراهیم الف ( اصغرنیا ) – فعال سیاسی
امیر میرزائیان - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
بهرام چوبینه – نویسنده و جامعه شناس - آلمان
بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیلگر سیاسی
بابک مرادی – فعال سیاسی
بهنام چنگائی – فعال سیاسی
بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر
بهرنگ زندانی – فعال سیاسی
بهزاد بارخدائی – فعال کارگری
بهروز سورن – زندانی سیاسی سابق و فعال رسانه ای

پروین ریاحی – فعال جنبش زنان
پروانه قاسمی - فعال جنبش زنان
پویا محمدی – فعال سیاسی
پویان انصاری - فعال سیاسی

جمشید صفاپور – فعال کارگری
جعفر حسین زاده – فعال سیاسی
جابر کلیبی - تحلیلگر سیاسی
جعفر صدیق – فعال سیاسی

ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر
حمید نوشادی – فعال کارگری
حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای
حمید جهانبخش – فعال سیاسی
حسن سعیدی – وین اتریش
حسن بیات – فعال فرهنگی سیاسی

خالد نودشه – فعال سیاسی
خبات کریمی - فعال سیاسی و دانشجویی

داریوش شیروانی – فعال سیاسی و فرهنگی
دارا نیرویی – فعال سیاسی
داوود رحیمی – فعال سیاسی

رضا بی شتاب - شاعر
رئوف افسایی – فعال سیاسی
ره و ه ز عبدالهی – فعال سیاسی


رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ژاله سهند - فعال سیاسی
ژوبین مردوخی - فعال سیاسی

سیروس بینا – اقتصاد دان
سوسن شهبازی – فعال کارگری
سلام زیجی – فعال و تحلیلگر سیاسی سوسیالیست
سیامک موید زاده – فعال کارگری
سیامک مهر ( پورشجری ) – وبلاگنویس و زندانی سیاسی سابق
سینا نیاکان – کنشگر سیاسی
سیاوش عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر
سعید خلیلی – فعال سیاسی
سحر صبا – فعال کارگری
شهلا عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر
شهلا حیدری  - حزب کمونیست ایران
شروین رها – فعال کارگری

صدیق جهانی – فعال سیاسی چپ و مدیر سایت اتحاد کارگری

علی پیچگاه – فعال کارگری
علی مبارکی – فعال کارگری
علی اصغر فرداد - نویسنده
علی مهرآسا – فعال سیاسی
علی یوسفی – فعال رسانه ای
عاطفه اقبال – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
عباس فیروز بخش – فعال سیاسی
علی زیدونی – فعال سیاسی
علی صمد - کنشگر سیاسی

غلام عسگری - فعال کارگری درتبعید

فرهاد بشارت – فعال سیاسی
فریدا آفاری – اتحاد سوسیالیست های خاور میانه
فرهنگ قاسمی - نویسنده و فعال سیاسی رسانه ای
فاطمه رضایی – فعال سیاسی
فرید محمدی – فعال سیاسی
فرشید یاسایی – فعال سیاسی

کاوه دادگری – فعال سیاسی
ک. الوند – فعال سیاسی

محبوبه مشکین – فعال سیاسی
مهدی کشاورز – فعال سیاسی
مهرداد آهنگر – فعال سیاسی
مهری زند – فعال جنبش زنان
مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
مسعود فروزش راد – فعال و زندانی سیاسی سابق
منوچهر تقوی بیات – فعال سیاسی
محمود عسگری – فعال سیاسی
محسن رضوانی – فعال سیاسی
محمد عذیری – فعال سیاسی
محمود عاشوری - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق
محمد داوود نیا - فعال سیاسی

نسرین محمودی آذر – فعال سیاسی
نادر ثانی – فعال سیاسی
ناصر بابامیری – فعال سیاسی
ندا نوآور – فعال حقوق بشر

همایون مهمنش – فعال و تحلیلگر سیاسی


نهادها:

جنبش چگوارا
دبیر خانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
رادیو پیام کانادا انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
بنیاد ازادی بیان و اندیشه
کانون فرهنگی خیام – مونیخ
بنیاد اسماعیل خوئی
انجمن فرهنگی ایران سوئیس – ژنو
فدراسیون اروپرس


رسانه ها:

سایت آزادی بیان
سایت سوسیالیسم امروز
سایت لجور
سایت رنگین کمان
سایت اسماعیل مولودی
اشتراک وورد پرس
وبلاگ اخگر
گزارش به خاک ایران
سایت رضا بی شتاب
سایت رادیو پیام
سایت عاطفه اقبال
بازآفرینی واقعیت ها
البرز ما
سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی
سایت گزارشگران

هیچ نظری موجود نیست: