نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

خرید منزل به نام همسر فریدون با چک ۱۴ میلیاردی انتقال درهم از دبی

 اسنادی موجود است که نشان می دهد با چک ۱۴ میلیاردی انتقال درهم از دبی به کشور و تبدیل آن به ریال، منزلی به نام همسر حسین فریدون خریداری شده است.

 این افراد اعتبارات شرکت پوشش بانک ملت در دبی را به ایران بازگردانده و سود آن را برداشت کرده و باید گفت این شرکت در دبی برای دور زدن تحریم ها تشکیل شده بود و این افراد به شبکه قدرتی متصل هستند که اقدام به انجام این کارها کرده اند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دانیال زاده علاوه بر بانک ملت از بانک های دیگر نیز سوءاستفاده هایی کرده که تنها خبر بانک ملت منعکس شده و این فرد با مدیرعامل بانک ملت تبانی کرده و به احتمال زیاد در دیگر بانک ها نیز به روش های دیگری تبانی کرده اند که باید این موضوعات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به انتقال مبلغی درهم از دبی به ایران و تبدیل آن به ریال  شد و افزود: سندی با این تذکر برای ریاست جمهوری ارسال کردیم که این سند مبنی بر چکی ۱۴ میلیاردی بود که با مبلغ این چک یک باب منزل به نام همسر آقای حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) خریداری شده است.
سعیدی خاطر

هیچ نظری موجود نیست: