نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

آتشنشانان و تیم های امدادی همچنان در حال جستجو و آواربرداری هستند

 آتشنشانان و تیم های امدادی همچنان در حال جستجو و آواربرداری هستند
 • نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • سگهای نیروهای انتظامی مستقر در محل حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • مردم در حال مشاهده تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • ساختمان بازار کویتها در مجاورت  حادثه پلاسکو
 • کمکهای مردمی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امنیتی در حاشیه پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • خدمات نیروهای شهرداری در محل حادثه پلاسکو
 • خیابان لاله زار در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • مردم در حال مشاهده تلاش نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • صندوق های که در پنجمین روز حادثه پلاسکو از بین آوار یافت شده اند.
 • آواربرداری و تلاش شبانه روزی نیروهای امدادی حادثه پلاسکو
 • یکی از فرماندهان آتش‌نشانی که در روز اول حادثه دچار مصدومیت شده بود از محل پلاسکو بازدید می کند.
 • حضور شهردار تهران در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • اشیائ پیدا شده از آواربرداری توسط نیروهای امدادی در ساعات اولیه پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • تلاش نیروهای امدادی در اولین ساعات پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • استفاده از ماشین آلات جدید با و قدرت بالا در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • یاد همکاران از دست رفته توسط نیروهای امدادی در پنجمین روز حادثه پلاسکو
 • راهنمای کسبه توسط نیروهای انتظامی مستقر محل حادثه ساختمان پلاسکو در پنجمین روز

هیچ نظری موجود نیست: