نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

مهستی شاهرخی: سیاووش در آتشدر زمستانی سرد،
اهریمنان کوهی از آتش فراهم آوردند
تا برومندترین و بی باک ترین جوانانِ چالاک این سرزمین را
در حلقه ای از آتش بیافکنند
حلقه ای که سیاووشان دلیر این بروبوم به راحتی سربلند از آین آزمون گذشتند
اما دیگر به دامانِ میهن بازنیامدند
و اینک ملتی است مویه کنان
نشسته در سوگِ سیاووشانِ دلاورش.
یکشنبه 22 ژانویه 2017– سوم بهمن ماه 1395
مهستی شاهرخی

هیچ نظری موجود نیست: