نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

مخفی شدن مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه از ترس کارگران اعتصابی؛

مخفی شدن مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه از ترس کارگران اعتصابی؛

اعتصاب در هفت‌تپه

مخفی شدن مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه از ترس کارگران اعتصابی

بنا به گزارشهای رسیده، کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت‌تپه تمام شیشه ها و دربهای قسمت مدیریت شرکت را شکسته تا مدیران شرکت را بیرون بیاورند.
به دنبال اعتصاب کارگران روزمزد نیشکر هفت‌تپه ، مدیر صنعت به نام مومن غریب و مدیر های قسمتهای مختلف از ترس کارگران اعتصابی در قسمتی از کارخانه مخفی شده اند.
هم اکنون کلیه کارگران اعتصاب کننده در مدیریت و اتاق افشار جمع شده اند تا آنها را بیرون بیاورند اما آنها از ترس کارگران ٬مخفی شده و بیرو ن نمی آیند.
مدیر شرکت می گوید باید یک شیخ از یک طایفه که همه او را قبول داشته باشند بیاید اینجا تا وی به همراه او بیرون بیاید.
گفتنی است که کارگران اعتصاب کننده تمام شیشه ها و دربهای مدیریت را شکسته و وارد سالن شده اند.
همچنین بر اساس گزارشات رسیده کوره های بخار به دلیل اعتصاب کارگران روزمزد خاموش شد.
جهت یادآوری امروز شنبه ۱۸ آذرماه از حدود  قبل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند. این کارگران بنا بر فراخوانی که از قبل داده بودند قرار بود روز چهارشنبه گذشته دست به اعتصاب بزنند اما بدلیل تعطیلی روز چهارشنبه و از آنجا که کارفرما به وعده هایش عمل نکرده است امروز شنبه از ساعتی پیش، حدود ساعت ۱۰ صبح،  دست به اعتصاب زدند.
شایان ذکر است که پیش از این کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در یک التیماتوم اعلام کرده بودند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود تجمع بزرگ خود را به فرمانداری شوش خواهند کشید.
دست‌اندرکاران سایت ایران کارگر ضمن حمایت از همه خواسته‌ها و مطالبات برحق کارگران شرکت نیشکر هفته و حمایت از اعتصاب آنها برای رسیدن به خواسته‌هایشان، خبرهای تکمیلی اعتصاب و اعتراض امروز آنان را بصورت مستمر و لحظه به لحظه پوشش خواهد داد. همچنین می‌توانید این خبرها را در کانال تلگرامی ایران کارگر دنبال کنید.

هیچ نظری موجود نیست: