نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

تداوم واردات بی‌رویه؛

دولت روی سنگ‌پای قزوین را هم سفید کرد/ واردات ۳۳ تن سنگ‌پای چینی در ۴ ماهدر سال ۹۶ که سال تولید و اشتغال نامگذاری شده، واردات 


کالاهایی که در داخل کشور به اندازه کافی تولید می‌شود، 

سرعت گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: