نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

قیمت ۳.۵، ۳.۵ و ۳ میلیارد تومان برای هر واحد مسکونی، جزو گران ترین محله های تهران

بازار آپارتمان‌های لاکچری در تهران


با توجه به قیمت فروش آپارتمان، محله های الهیه شمالی، 
فرشته و زعفرانیه به ترتیب با شاخص

 قیمت ۳.۵، ۳.۵ و ۳ میلیارد تومان برای هر واحد مسکونی، 
جزو گران ترین محله های تهران 

محسوب می شوند.

 در حالی که رکود در بخش فروش 

آپارتمانهای لوکس با توجه به مازاد ۴۹۰ هزار

 واحد مسکونی استان تهران کماکان ادامه دارد، 

 هم اکنون آپارتمانهایی داریم که قیمت آنها متری ۳۰ 

میلیون تومان است. حتی آپارتمانهای 

متری ۴۰ میلیون تومان داریم که همه فروخته شده است.هیچ نظری موجود نیست: