نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

دریاچه باغ جهانی عباس آباد بهشهر به طورکامل خشک شد. این باغ به همراه 8 باغ ایرانی دیگر در سال 2011 در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده بود!


دریاچه باغ جهانی عباس آباد بهشهر به طورکامل خشک شد. این باغ به همراه 8 باغ ایرانی دیگر در سال 2011 در فهرست جهانی  یونسکو ثبت شده بود!

هیچ نظری موجود نیست: