نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه

پیام تند گروهی از مردم ناراضی به مسئولین جمهوری اسلامی


پیام تند گروهی از مردم ناراضی به مسئولین جمهوری اسلامی

هیچ نظری موجود نیست: