نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۹, دوشنبه

به موی انسان یا حیوان شَعر گفته می‌شود، و در اصطلاح بافندگی، شَعر نوعی پارچه‌ است که با مو یا ابریشم و با دستگاه بافندگی چهاروردی بافته می‌شود.هنر شعربافی در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است.کاشان از شهرهای مهم و مطرح هنر شعر بافی بوده ، هنری که با بی توجهی و ورود ماشین آلات صنعتی در معرض فراموشی و نابودی ست، گرچه با همت و زحمت پیشکسوتان این عرصه هنوز صدای دستگاه های شعربافی در محله های قدیمی کاشان شنیده می شوند.

هیچ نظری موجود نیست: