نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۹, دوشنبه

تعجب نکنيد!پس از ۳۷ سال حکومت عدل علی!و نائب امام زمان!ولی فقيه! مشتی دزد و شکنجه گر و وطن فروش و بچه باز و زنا کار دست آوردهايش اين است که ملاحظه ميفرمائيد!جلسه مسئولان عالی قضائی

 تعجب نکنيد!پس از ۳۷ سال حکومت عدل علی!و نائب امام زمان!ولی فقيه!
مشتی دزد و شکنجه گر و وطن فروش و بچه باز و زنا کار! دست آوردهايش اين
است  که ملاحظه ميفرمائيد!! *******************************************************
شاگرد منطقه‌ایست دورافتاده در شرق استان هرمزگان. بیشتر مردم روستاهای 
بشاگرد به دلیل خشکسالی‌ شدید، فقر و نبود جاده ارتباطی مناسب در کپر زندگی می‌کنند. رنج فقر، دورافتادگی و خشکسالی زندگی را بر ساکنان این منطقه سخت کرده است. در این میان زنان و دختران دو چندان گرفتار رنج‌اند. آنها مجبورند متحمل سایه سیاه اعتیاد، زور و تعصبات کورکورانه مردان نیز باشند. همچنین زنانی که به دلایل مختلف شوهران خود را از دست داده‌اند و با دست خالی بار سرپرستی فرزندانشان را به دوش می‌کشند و نیز دخترانی که مجبور می‌شوند در سن کم تن به ازدواج دهند، ازدواج‌هایی که بیشتر ناخواسته و ناآگاهانه‌اند.
****************************************************************

هیچ نظری موجود نیست: