نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۹, دوشنبه

منطقه ۱۲ یکی از قدیمی ترین مناطق شهری تهران با ۶ ناحیه و ۳۱ محله در مرکز -


منطقه ۱۲ یکی از قدیمی ترین مناطق شهری تهران با ۶ ناحیه و ۳۱ محله در مرکز پایتخت واقع شده است.از مهم ترین ویژگی های منطقه 12 قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکز و نهادهای دولتی، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها در این منطقه است.این گزارش تصویری در ادامه پروژه اداره عکس ایرنا برای عکاسی از مناطق 22 گانه تهران تهیه شده است. تصویر خانه ظهیر الاسلام در خیابان صفی علیشاه در منطقه 12 را نشان می دهد.

-

ntent.aspx?ID=121689#sthash.dlDf

هیچ نظری موجود نیست: