نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه

ارتش شاهنشاهی در دوران انقلاب در گفتگو با فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی

هیچ نظری موجود نیست: