نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه

وقتی مسعود بهنود در بی‌بی‌سی، قاسم سلیمانی را «سردار عارف» می‌خواند کارتون «مشتی ماشاءالله» - تونستان

وقتی مسعود بهنود در بی‌بی‌سی، قاسم سلیمانی را «سردار عارف» می‌خواند

کارتون «مشتی ماشاءالله» - تونستان

هیچ نظری موجود نیست: