نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

گزارش تصویری از راهپیمایی مردم سنندج در اعتراض به اعدام

گزارش تصویری از راهپیمایی مردم سنندج در اعتراض به اعدام

فعالان در تبعید: روز شنبه 25 آبان، دهها نفر از مردم سنندج دراعتراض به اعدام زندانيان سياسي كرد و بلوچ با در دست گرفتن پلاکاردهای اعتراضی، اقدام به راهپیمایی کردند.بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، ده ها نفر از مردم سنندج در راهپیمایی روز شنبه که از سه راه نمكي شروع و به سمت بازار ميوه فروشان (پشت پاساژ آشنا) ادامه یافت، با سر دادن شعارهایی چون “زنداني سياسي آزاد بايد گردد” ، “نه به اعدام – آري به زندگي” ؛ اعتراض خود را به اعدام و بازداشتهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند.
بنا بر گزارش شاهدان عینی به این کمپین، جمعیت رو به افزایش معترضان که با در دست گرفتن پلاکاردهایی با مظنون اعتراض به اعدام در حرکت بودند، با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی خاتمه یافت.
هنوز گزارشی از بازداشت احتمالی در این راهپیمایی در دست نیست.
تصاویر زیر مربوط به راهپیمایی روز شنبه در سنندج میباشد:
5
سنندج3
 سنندج2
سنندج5
سنندج4
تظاهرات سنندج امروزشنبه25آبان92-1

هیچ نظری موجود نیست: