نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

سقوط سایگون و تامین وحدت ویتنام ـ روز ملی ویتنامی ها

سقوط سایگون و تامین وحدت ویتنام ـ روز ملی ویتنامی ها

سی ام اپریل 1975 سالروز سقوط سایگون و تامین وحدت ویتنام و روز ملی این کشور است. ویتنامی ها از دوم سپتامبر 1945 که هوشی مین استقلال این سرزمین را اعلام کرد تا 1975 دو قدرت بزرگ نظامی وقت ـ فرانسه و آمریکا ـ را شکست دادند تا وحدت و استقلال خودرا تامین کنند. جنگ ویتنام تنها جنگی است که آمریکا با دادن 58 هزار و 220 کشته، 1719 ناپدید و بیش از 303 هزار مجروح در آن شکست «تمام عیار» خورد و خارج شد. آمریکا 536 هزار نظامی و دهها رزمناو و ناو هواپیمابر به ویتنام فرستاده بود. کره جنوبی [که وزیر امورخارجه سابق آن دبیرکل سازمان ملل است] 50 هزار و استرالیا هفت هزار و 600 نظامی به کمک آمریکا به جنوب ویتنام فرستاده بودند که شش هزار تن از آنان هم کشته شدند. ژنرال جیاپ طرّاح مقاومت مسلحانه ویتنامی ها بود و ژنرال «وان تی ان دونگ» یک روز پیش از «روز جهانی کارگر» سایگون را متصرف شد و نام «شهر هوشی مین» برآن نهاد.

هیچ نظری موجود نیست: