نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

يورش نيروهای امنيتی به منازل دو عضو کميته گزارشگران حقوق بشر/ اتهام محاربه برای اين دو فعال مدنی

12اسفند :

کميته گزارشگران حقوق بشر : صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ اسفندماه تعدادی از نيروهای امنيتی با حضور در منازل حسام ميثاقی و سپهر عاطفی در اصفهان، به تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصی اقدام نمودند اما به دليل عدم حضور اين دو فعال حقوق بشر در منازلشان موفق به بازداشت آن‌ها نشدند.

اين افراد حکم دادگاه انقلاب برای بازداشت ميثاقی و عاطفی را در اختيار داشتند. به گفته خانواده‌های اين دو فعال مدني، اتهام اين افراد از سوی نيروهای امنيتي، «ارتباط با منافقين» و «محاربه» عنوان شده است. همچنين ماموران اضافه نمودند که طی پروژه‌ی بازداشت «اعضای جنبش نرم» برای دستگيری اين افراد اقدام نموده‌اند.

از منزل ميثاقي، تعداد زيادی سي‌دي، اسناد، مودم و همچنين کامپيوتر شخصی وی را ضبط نمودند. از منزل عاطفی نيز کامپيوتر، مودم و تعدادی کتب شخصی ضبط گرديد.

اين درحالی است که شب گذشته، نيروهای امنيتی نويد خانجانی ديگر عضو کميته گزارشگران حقوق بشر را در اصفهان بازداشت کرده بودند. در حال حاضر ۷ تن از اعضای اين نهاد مدنی در بازداشت نيروهای امنيتی به سر مي‌برند.

حسام ميثاقی و سپهر عاطفي، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و از اعضای هيئت موسس جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی هستند. اين دو فعال مدني، به دليل به اعتقاد به آيين بهايی از تحصيل در دانشگاه محروم شده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: