نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از دوشنبه گذشته کار خود را در ژنو آغاز کرد و همزمان گزارشی نیز درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران منتشر شد.

سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از دوشنبه گذشته کار خود را در ژنو آغاز کرد و همزمان گزارشی نیز درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران منتشر شد.
در این گزارش که برآیند گزارش سالانه شورای حقوق بشر و گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسرعالی حقوق بشر این سازمان است، از عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر انتقادهایی مطرح شده است.

هیچ نظری موجود نیست: